Peștere Veterani se găsește în Clisura Duării, în zona Cazanelor Dunării, mai exact în pereții stâncoși ce mărginesc Cazanele Mari.

Intrarea acesteia este spre apă, iar accesul se face doar cu o ambarcațiune ce poate opri pe pontonul amenajat la intrarea în peșteră.

Multe legende și povești sunt legate de această peșteră. Se spune că pe vremea dacilor ar fi fost folosit ca altar pentru a se închina la Zamolxis. Se mai spune că aici ar fi fost ascunse comorile unor împărați sau conducători.

A fost folosit ca un avanpost fortificat pentru apărare sau pentru refugiere în urma asalturilor inamicilor.

Mai multe despre peștera puteți citii în acest articol din Adevărul.

La peștera veterani puteți ajunge cu ambarcațiunile puse la dispoziție de localnici, fie de la Podul din dreptul Chipului lui Decebal, sau de la Orșova.

Informații despre Peștera Veterani în cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier.

SITUL ARHEOLGIC PEȘTERA VETERANI
Situată în Cazanele Mari ale Dunării, Masivul Ciucarul Mare, Peştera Veterani a purtat de-a lungul timpului mai multe denumiri: Piscabara, Peth, Peştera lui Maovăţ, însă denumirea sub care este cunoscută astăzi este cea de peştera Veterani, după numele generalului austriac Frederico Veterani, cel care a realizat prima ridicare topografică a peşterii şi a dispus fortificarea acesteia, în anul 1692.
În urma cercetărilor arheologice efectuate în perioada 1964- 1969 s-a putut preciza că peştera a fost locuită din paleolitic (mileniul al XII-lea a. Chr.) până în epoca modernă (secolul al XIX-lea), fiind folosită şi ca fortificație în epoca romană şi evul mediu. De altfel, în epoca romană a existat şi o fortificație de tip quadriburgium, ridicată cel mai probabil în secolul al IV-lea p. Chr., situată înaintea intrării în peşteră, după cum indică planurile realizate de colonelul austriac Fernando Luigi de Marsigli, care la sfârşitul secolului al XVII-lea a realizat o cercetare amănunțită a fortificatiilor romane şi medievale din acest sector al Dunării.

VETERANI CAVE ARCHAEOLOGICAL SITE
Located in Danube Great Gorges, Ciucarul Mare Massif, Veterani Cave has had several names over time: Piscabara, Peth, Maovăţ Cave, but the name under which it is known today is Veterani Cave, after the Austrian General Frederico Veterani, the one who made the first topographic survey of thecave and ordered its fortification, in 1692.
Following the archaeological research carried out in the period 1964-1969, it was possible to specify that the cave was inhabited from the Paleolithic (12th millennium BC) to the modern era (19th century), being used as a fortification in the Roman era and the Middle Ages. In fact, in Roman times there was a quadriburgium fortification, most likely A. Bobuilta in the fourth century AD, located before entering the cave, as indicated by the plans made by the Austrian colonel Fernando Luigi de Marsigli, who at the end of the 17th century carried out a detailed research of the Roman and medieval fortifications in this sector of the Danube.

Caută cazare

Cazare în Mehedinți

Booking.com

Scrie părerea ta:

Adaugă experiența/povestea ta despre Peștera Veterani