Obiectivul turistic „Crucea Sfântului Cuvios Petru” este situată pe Dealul Crucii, în apropiere de Gura Văii, în zona administrativ teritoriala a Municipiului Drobeta Turnu Severin.

Platoul pe care se află Crucea Sfântului Cuvios Petru se află pe un platou ce este considerat că a fost un altar megalitic. Se presupune că Sfântul Cuvios Petru ar fi sihăstrit în aceste locuri. Acestui loc îi sunt asociate mai multe legende,

Pe platou se regăsesc mai multe cruci, cea mai nouă fiind dezvelită în anul 2017, pentru a aniversa centenarul marii uniri.

Pe cealaltă cruce pe care se distinge scrisul, se menționează că a fost ridicată în 1943, pe lângă alte două vechi.

Crucea Sfântului Cuvios Petru se află pe un traseu montan ecoturistic de aproximativ 2 ore și jumătate, ce pornește din localitatea Gura Văii, și iese în drumul național 6, ce face legătura între Drobeta Turnu Severin și Orșova, în apropierea Hidrocentralei Porțile de Fier I.

La Crucea Sfântului Cuvios Petru nu se poate ajunge direct cu mașina. Cel mai rapid se poate ajunge plecând din punctul traseului de pe drumul național 6, și se parcurge o porțiune de urcare destul de abruptă, ce se parcurge în aproximativ 30-45 de minute.

ATENȚIE! Pe traseu vă puteți intersecta cu vipere, în special în zonele cu pietre, pe care acestea le preferă deoarece se pot aăposti sub ele, sau pot sta la căldura generată de soare pe ele. Viperele nu atacă intenționat oamenii, ci doar ca auto-apărare, în caz în care se simt în pericol. Aveți grijă pe unde călcați.

Crucea lui Sfântu Petru inaugurată în 2017

Această cruce este dedicată centenarului Marii Uniri ( 1918 – 2018 ). Textul de pe cruce: „S-a ridicat acest monument pentru cinstirea ostașilor eroi români morți pe toate câmpurile de luptă pentru patrie, neam și libertate. Aducem un omagiu tuturor înaintasilor care au înfăptuit MAREA UNIRE de la 1 Decembrie 1918 pentru reîntregirea țării. Sărbătorim anul acesta 418 ani de la unirea românilor sub sceptrul domnitorului MIHAI VITEAZU, înflăcărați de visul renașterii MARII DACII. Monumentul s-a înălțat alături de alte două cruci în noiembrie 2018cu osteneala și cheltuiala celor scrisi aici și a unor persoane anonime. GLORIE OSTAȘILOR ROMÂNI.”

Pe spatele crucii sunt scrise numele celor care au contribuit.

Crucea ridicată în 1943

„Ridicatu-se această sf. cruce alături de alte 2 vechi în anul 1943 întru pomenirea Sf. Cuv. Petru care după tradiție a pustnicit în aceste locuri, și a ostașilor eroi morți în Răsboiul sfânt pentru patrie, neam și credință în Christos, cu osteneala și cheltuiala celor înscriși aici.

Pe spatele și pe baza crucii sunt înscrise numele celor care au contribuit si a localităților din care erau aceștia: „Com. Jidoștița, Gura Văii și Verciorova, Com. Bresnița, Comuna S. Cladova,

Ruinele crucilor vechi

Semnul de intrare pe traseu și panourile informative – în dreptul viaductului Padina Gardului

TRASEUL ECOTURISTIC
CRUCEA SF.PETRU”

Lungime traseu: Aproximativ 6,6 km
Timp mediu de parcurs: Cca 3 h
Activități permise pe traseu şi in apropierea acestuia: -Fotografierea si filmarea elementelor naturale
Activități nepermise pe traseu şi in apropierea acestuia:
-Interzis aprinderea focului-pe tot traseul
-Interzis deteriorarea sau distrugerea marcajelor de pe arbori si a semnelor indicatoare; -Interzis aruncarea deseurilor de orice fel;
-Interzis camparea;
-Interzis colectarea de elemente naturale (pietre, flora, fauna);
-Interzis inscriptionarea pe arbori, pe pietre sau pe elementele componente ale traseului.
Elemente naturale şi puncte de atracție:
-Vegetaţia lemnoasă este reprezentată de o pădure de amestec, unde întâlnim
elemente precum carpenul (Carpinus betulus), gorunul (Quercus petraea), garnița (Quercus frainetto), teiul (Tilia platifillos), dar şi elemente mediteraneene precum cărpiniță (Carpinus orientalis) sau ghimpele (Ruscus aculeatus);
-Speciile de flora sunt caracteristice climatului temperat-continental, cu influențe submediteraneene, precum orhidee (Orchys), garofițe (Diantus), viorele (Viola) sau ghiocei (Galanthus nivalis);
-Fauna este reprezentată de unele mamifere ca lupul
(Canis lupus), căpriorul (Capreolus Capreolus) sau pisica sălbatică (Felis sylvestris), reptile precum broasca testoasă de uscat(Testudo hermanni boetgerri), guşterul (Lacerta viridis) sau şopârla (Lacerta agilis), păsări ca: şorecarul
(Buteo buteo) sau vânturelul roşu (Falco tinnunculus).
De pe Dealul Crucii (se poate admira, în întreaga lui spendoare, Sistemul Hidroenergetic şi de Navigație Porțile de Fier I, care se află situat la intersecţia drumului E70 cu drumul de pe coronamentul barajului. Construcția a fost inaugurată la 7 septembrie 1964 de cele două țări riverane România şi Iugoslavia. Barajul deversor are o lungime de 411 m şi o înălțime de 55,5 m, şoseaua care face legătura între cele două maluri având o lățime de 7,8 m.

Insula Golu (Banului) văzută de la Cruca lui Sfântu Petru

Malul Sârbesc

Priveliște de la Crucea Sfântului Petru

Hidrocentrala Porțile de Fier

Viperă pe traseul Crucea lui Sfântu Petru

Locație pe hartă

Caută cazare

Cazare în Mehedinți

Booking.com

Scrie părerea ta:

Adaugă experiența/povestea ta despre Crucea Sfântului Cuvios Petru – Gura Văii