Peștera Topolnița este situată în județul Mehedinți, pe raza comunei Cireșu, la aproximativ 30km de Drobeta Turnu Severin. Este considerată a fi una dintre cele mari peșteri ca lungime din România.

În fiecare an, în prima duminică după 15 august, se organizează Sărbătoarea Peșterii Topolnița. Până în anul 2022, era singura zi din an în care una dintre galeriile peșterii putea fi vizitată. Începând cu 2022, această galerie este deschisă circuitului turistic în fiecare weekend, în lunile august și septembrie. În rest, în peșteră se poate intra doar cu acordul Academiei Române.

Punctul de plecare pe traseele ce duc la gurile peșterii este pe drumul județean DJ607B, între satele Marga și Cireșu. Drumul nu este încă asfaltat dar este într-o stare foarte bună.

Pe site-ul Geoparcului Platoul Mehedinți se găsesc mai multe trasee ce pot fi parcurse pentru a vedea frumusețile zonei: Traseu Gura Prosăcului, Traseu Gaura lui Ciocârlie, Traseu Cornetul Prosăcului.

Gura Prosăcului

Traseu Gura Prosăcului

Panouri Informative

Peştera Topolnița- Rezervație Speologică


Peştera Topolnița este săpată în calcarele malmneoconiene din dealul Prosăcului la altitudinea de 400 m. Este o peșteră gigantică de tip compus, ramificată, suborizontală, dezvoltată pe un sistem de diaclaze şi fracturi cu orientare generală N-NE-S-SV. Rețeaua de galerii însumează aproximativ 25 km şi este dispusă pe 4 nivele: 2 nivele fosile, un nivel subfosil şi un nivel activ. Peştera a fost săpată de 3 pâraie: Topolnița, Găurinţi şi Ponorăţ. Peştera Topolnița prezintă 5 guri de acces: Gura Prosăcului cu impresionantul portal de 67 m înălțime, Gaura lui Ciocârdie, intrarea Peştera Femeii, şi cele 2 deschideri de la Găurinți. Râul Topolnița pătrunde în subteran prin Gura Prosăcului şi iese prin Gaura lui Ciocârdie, după ce primeşte apele pâraielor Ponorăţ şi Găurinți. Topolnita este o peșteră caldă (8,2- 10,8 grade celsius), prezentând un interes deosebit pentru varietatea biotopurilor şi elemente care alcătuiesc biocenozele respective. Se întâlnesc numeroase specii de lilieci formând mari colonii. Se întâlnesc specii troglobiote resturi scheletice şi fosile de ursus spelaeus. Categoria peşterii: rezervație științifică, clasa de importanță A, administrată de Direcția Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți (custode), instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean Mehedinţi şi în coordonarea tehnico metodologică a Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor- Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.


Perimetrul de protecție Cheile Topolniței și Peştera Topolniței
Localizare: com Cireşu, limite N-Peştera Epuran, NE- satul Marga, E- SE- cracul Dumbrăvii, S- râul Topolnița, SV-V- pârâul Ponorăț, NV- Peştera
Hidrologie: rețeaua hidrologică este reprezentată de râul Topolnita Epura afluenții acestuia, pârâul Găurinți și Ponorăț. Clima: climatul continental, temperatura medie anuală 9,5- 10 grade celsius.
Flora: vegetaţia lemnoasă este reprezentată prin păduri de fag, gorun, cer, cărpiniță, pin şi liliac.
Fauna: rhinolophus blasii, vipera cu corn, broasca testoasă de uscat, râs, arici, lup, vulpe, mistreţ, şoim, acvilă ţipătoare, bufniță, uliul, huhurez, etc.

Peștera Topolniței -- Panou Informativ

Hartă locație

Caută cazare

Cazare în Mehedinți

Booking.com

Scrie părerea ta:

Adaugă experiența/povestea ta despre Peștera Topolnița