Monumentul Eroilor

Monumentul Eroilor din Drobeta Turnu Severin a fost realizat în perioada 1928-1933, în memoria ostașilor români căzuți la datorie în Primul Război Mondial. A fost proiectat de arhitectul State Balosin, de sculptorul Teodor Burcă și de pietrarul Carol Umberto.

Monumentul este situat în Parcul Rozelor, pe Bulevardul Carol I, în imediata apropiare a Hotelului Continental ( fost Hotel Parc ).

Monumentul este reprezentat de un grup statuar din bronz, ce înfățișează doi soldați, situat pe un piedestal, la baza căruia se află o altă statuie din bronz reprezentând Victoria. De o parte și de alta a piedestalului sunt două frontoane ce se sprijină pe câte patru coloane fiecare, pe care sunt inscripționate zone și localități unde au avut loc lupte în timpul primului război mondial. Deasupra lor se află doi vulturi din bronz cu aripile întinse. Între coloane se află două urne, de asemenea din bronz, pe care sunt sculptate scene din bătăliile daco-romane și al reîntregirii neamului. Pe lateralul monumentului sunt doi lei sculptați.

La baza piedestalului este inscripționat textul: „LA UNA SUTĂ ANI DE LA ÎNTEMEIEREA ORAȘULUI T. SEVERIN”, iar sub este o placă de bronz pe care scrie: „PROECTUL ARHITECTONIC ȘI CONCEPȚIA CROPURILOR DE ARHITECTUL STATE BALOȘIN”.

De o parte și de alta, în dreptul urnelor, se află două plăci pe care sunt înscripționate texte, unul în latină și altul în română.

Textul în latină este: „CONSOLATIO PARENTIBVS QVOD TANTA PATRIAE PRALSIDIA CENVERNVNT LIBERIS OVOD HABEBVNT DOMESTICA EXEMPLA VIRTVTIS CONJVIBVS QVOD IIS VIRIS CAREBVNT QVOS LAVDARE QVAM LVCERE PRAESTABIT OMNIBVSQVE MILITIBVS QVORVM OSSA NON DISPERSA CONTECTA SVNT PVBLICO OPERE ATOVE MVNLRIBVS PVBI ICIS LAOVE EXTRVCTIONE OVAL SIT AD MEMORIAM AETERNITATIS ARA VIRTVTIS.”

Textul în română este: „Prinos de mărire și închinare OSTAȘILOR ROMÂNI ce și-au jertfit viața pentru întregirea PATRIEI UNITE. Admirație și recunoștință acelora dintre supraviețuitori ce și-au sfârtecat trupurile și vărsat sângele în luptele glorioase sau nefericite pentru apărarea gliei. Mângâiere pentru cei ce au lăcrimat și lăcrămează încă, pierzând pe cei mai scumpi ai lor. El va sta deapururi ca pildă de avânt vitejie și jertfă de sine generațiilor viitoare. De-a pururea mărturie că glia ținuturilor noastre este plămădită, la fel cu întreg pământul Românesc cu sângele celor mai buni fii ai noștri. Că prin această jertfă s-a chezășuit și pecetluit deapururi Unitatea și Întregirea Neamului Românesc.”

Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial – Drobeta Turnu Severin – Vedere de ansamblu

Monumentul Eroilor - Vedere de ansamblu

Grupuri statuare

Grupuri statuare

Intrarea în criptă prin partea din spate a monumentului

Ușa de la cripta monumentului

Urnă de bronz

Urnă bronz

Textul de la baza piedestalului

Textul de pe baza monumentului

Leu sculptat

Leu sculptat de o parte și de alta a monumentului

Placă text latină

Placă cu text în latină

Placă text română

Placă cu text în română

Locație monument:

Caută cazare

Cazare în Mehedinți

Booking.com

Scrie părerea ta:

Adaugă experiența/povestea ta despre Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial